Category: Søk forbrukslån

Verdt å vite før man tar opp lån til oppussing

188 Comments

Mange velger å pusse opp boligen sin, både fordi det gjør den triveligere å bo i selv, men også fordi det er en investering som i de fleste tilfeller øker boligens verdi. Noen pusser også opp boligen for å gjøre den klar til utleie. For å finansiere oppussingen finnes det flere alternativer, blant annet forskjellige typer lån og andre finansieringsløsninger. Her ser vi nærmere på noen av mulighetene som finnes når man har bestemt seg for å pusse opp boligen sin.

Forbrukslån

Forbrukslån er en lånemetode som raskt gir penger på konto og som ikke stiller all verdens krav til inntekt, egenkapital osv. Det som er viktig å merke seg når man søker om forbrukslån er rentekostnadene. Rentekostnadene ved et forbrukslån er høyere enn ved andre lån. Grunnen til dette er nettopp det at denne lånetypen er lån uten sikkerhet i andre eiendeler eller formue, og derfor setter banken opp rentene. Renten kan variere fra tilbyder til tilbyder, men ligger normalt en plass mellom 12 og 25 prosent. I enkelte tilfeller, gjerne ved lavere lånebeløp, vil renten komme helt opp mot 30 prosent. Dette betyr i praksis at et forbrukslån raskt vil forrente seg og bli kostbart, hvis man ikke er påpasselig med å betale ned avdragene hver måned. Dette lånet er et av de enkleste å få, men også av de mer kostbare finansieringsmulighetene.

Utvidet boliglån

Å utvide boliglånet er en annen mulighet for å skaffe seg midler til oppussing av bolig. Noen av oss har det som kalles ramme- eller flexilån, og kan selv utvide boliglånet vårt innenfor den rammen vi har fått, mens andre må søke om å få utvide boliglånet sitt. Det er også vanlig å kalkulere inn kostnader til eventuell oppussing i det man tar opp boliglånet, og på den måten søke om mer penger enn man faktisk trenger til kjøpet av boligen. Gjennom å utvide boliglånet forholder man seg til den samme rentesatsen man har fra før, men må regne med økte kostnader, rett og slett fordi lånet blir større. Dette påvirker også nedbetalingstiden på lånet.

Kredittkort

Et kredittkort fungerer på mange måter likt med et forbrukslån. Kredittgrensen man har på kredittkortet er penger som egentlig ikke er egne penger, men som kan benyttes, for eksempel til å dekke utgifter ved oppussing. Sånn sett skiller ikke et kredittkort seg fra andre typer lån. Det finnes mange tilbydere av kredittkort, for eksempel banker. Et lurt tips er å sammenligne kredittkort for å finne det kredittkortet som egner seg best til det behovet man har for penger. På samme måte som ved et forbrukslån er rentene høye på et kredittkort, og det er derfor viktig å kunne betale tilbake kreditten du bruker så raskt som mulig. Når man bruker kredittkort betaler du kun renter av det faktiske beløpet du har brukt, ikke av hele kredittrammen.

Byggelån

Et byggelån er et lån øremerket for å bygge bolig/fritidseiendom eller for å renovere boligen gjennom oppussing. Dette lånet fungerer i praksis slik at du tar opp et byggelån, sender alle fakturaer og regninger tilknyttet oppussingen til banken, som igjen godkjenner disse, før de belaster byggelånskontoen din. Når oppussingen er ferdig vil det du har brukt av byggelånet omgjøres til et vanlig boliglån med tilhørende renter.

Andre finansieringsmuligheter

En mulighet for å finansiere oppussingsprosjektet er å bruke feriepengene. Disse blir normalt utbetalt i juni og er en prosentandel på mellom 10,2 og 14,3 av feriepengegrunnlaget fra i fjor. Feriepengegrunnlaget vil si alle arbeidsvederlag du har fått utbetalt fra arbeidsgiver i løpet av et kalenderår. Dette grunnlaget vil normalt være lavere enn den totale brutto årslønnen siden det ikke beregnes feriepenger av alle utbetalinger.

En annen mulighet er å bevisst betale for mye skatt gjennom året. På den måten vil netto månedslønn bli noe mindre, men man sikrer seg at man får utbetalt en sum i juni, juli eller august, i tillegg til vanlig lønn. For selvstendig næringsdrivende kommer skatteoppgjøret senere, men på samme måte får også næringsdrivende tilbake på skatten hvis de betaler inn for mye. Dette blir da en måte å spare penger på gjennom året, som for eksempel kan finansiere en oppussing man har gått og tenkt på å gjennomføre.

Oppsummering

Det finnes flere muligheter for finansiering hvis man ønsker å pusse opp boligen sin. Hvilket alternativ det er fornuftig å gå for avhenger av forskjellige faktorer, som for eksempel hvor mye penger man trenger og hvor mye man har råd til å betale ned på et eventuelt lån hver måned. Å pusse opp en bolig vil i mange tilfeller øke boligens verdi, så sånn sett kan et lån være en god investering på lang sikt. Ved økt verdi på boligen har man muligheten til å få igjen mer penger enn man brukte på selve oppussingen, og da er det et regnestykke med positivt resultat.

Categories: Søk forbrukslån

Søk lån online og motta svar fra flere banker

67 Comments

Siden bankene nå kan innhente informasjon om din personlige gjeldssituasjon, går det raskere å behandle lånesøknader. Ved å søke på nett, kan bankene innhente informasjon automatisk fra både gjeldsregisteret og skatteetaten. Dette gjør prosessen mindre tidkrevende. Det finnes flere måter å søke lån på. I denne artikkelen går vi gjennom ulike tips for å søke lån, samt sammenligning av lånetilbud.

Ulike søkemetoder

Velger du å søke lån i en tradisjonell bank, får du ett tilbud fra denne alene. Du må dermed selv sende flere søknader, dersom du ønsker ulike tilbud. Om du derimot benytter deg av en sammenligningstjeneste for lån, kan du sende samme søknad til flere banker. På denne måten sparer du tid. Disse samarbeider ofte med banker som du selv ikke ville tenkt på. Dette øker sjansen for å få innvilget lån. Sammenligningstjenestene kan bruke litt lenger tid enn tradisjonelle banker, men alle lånesøknader som sendes på nett vil bli behandlet raskt. Bankene får samme informasjon, uansett hvilken metode du velger å benytte deg av.

Påvirkes ikke av rentekutt

Rentene på boliglån vil følge økning og fall i rentene. Forbrukslån blir derimot ikke påvirket av dette. Ved rentekutt vil renten ved disse lånene forbli den samme. Det samme gjelder ved økning av rentene. Dette fordi forbrukslån og kreditt følger etterspørselen på markedet, og hvor stor risiko banken vurderer ved utlån. Du vil få tilbud om lavere rente, dersom du har stabil økonomi og god betalingshistorikk. En person i motsatt situasjon, vil derimot bli tilbudt en høyere rente. Renten du får tilbud om, gjenspeiler bankens vurdering av risiko ved utlån.

Selv om forbrukslån ikke automatisk påvirkes av endringer på styringsrenten, er det fremdeles mulig å forhandle om den. Dersom det finnes flere tilbud på markedet, stiller du sterkest dersom du ikke har misligholdt tidligere betalinger. Det er ingen garanti at bankene ønsker å forhandle om renten. Derfor lønner det seg som oftest å sammenligne tilbud fra flere banker. Hvis du kan få bedre rente et annet sted, er banken tjent med å tilby samme rente. Hvis ikke risikerer de å miste kunder.

  • Renten på lån uten sikkerhet følger ikke styringsrenten
  • Det er mulig å forhandle renten på lån uten sikkerhet

Mellomfinansiering

Ved kjøp og salg av bolig, kan du komme i en situasjon der du behøver et nytt lån til den nye boligen. Dette mens du sitter med boliglån på den gamle. Lån mellom boliger er ikke like dyrt som forbrukslån. Det er likevel dyrere enn vanlig boliglån. Det er en fordel å unngå dette. Både renter og gebyrer er høye. Det er derimot ikke alltid det er mulig å unngå dette. Hvis lånet på boligen er betalt, kan du kun søke nytt boliglån. Dette dersom det ikke finnes andre muligheter.

De færreste har nok penger på bok til å kjøpe bolig uten å ta opp lån. Det er likevel ikke gunstig å betale to lån samtidig. For å unngå å betale dobbelt for boliglån, kan det lønne seg å selge bolig, før du kjøper ny. Slik kan du innfri det første lånet, før du søker om nytt. Et annet alternativ er å sørge for kort periode mellom overrekkelse av gammel bolig, og overtakelse av ny. Da korter du ned tiden du må betale to lån.

Hvordan velge riktig

Et kredittkort kan være lønnsomt i en situasjon der du behøver ekstra penger. De fleste kredittkort tilbyr en rentefri startperiode. En annen mulighet er å øke boliglånet, da denne typen lån er kjent for å tilby lavere rente. Et forbrukslån er et annet alternativ. Vær oppmerksom på at dette er et dyrere lån. Det er fremdeles en mulighet, dersom du har behov. Det er uansett viktig å ha en oversikt over egen betalingsevne. Ta med både gebyrer og renteøkning i beregningen.

For å få en oversikt over hva som er mest lønnsomt for din personlige økonomi, er sammenligningstjenester et nyttig verktøy. Forbrukslån blir stort sett aldri påvirket av svingninger i markedet. Renten på boliglånet øker og faller derimot etter styringsrenten. Du må også ha en oversikt over etableringsgebyr, samt administrasjonsgebyr hos hver av bankene. Selv om forbrukslån har en lavere månedsbetaling, kan prisen fort doble seg, når du regner med renter og gebyrer over tid.

Kilder til informasjon

Det er nå lettere å få tilgang til informasjon om lån og konsekvensene av rentene, enn for noen år tilbake. Før måtte du selv sette deg inn i alle ord og uttrykk bankene opererer med. I dag finner du økonomer på sosiale medier, som forklarer etter beste evne. Podcaster er også en ny kilde til informasjon. Flere banker og økonomer har utviklet egne podcaster for å gjøre økonomi enkelt for folk flest. Dagens næringsliv podcast er en av disse.

Lånesøknader på nett

I dag kan du søke om de fleste lån på nett, og prosessen er enkel. Siden bankene kan hente inn økonomiske opplysninger automatisk, er behandlingstiden kortere. Du behøver ikke ha de tre siste lønnsslippene tilgjengelig, eller fjorårets skattemelding. Gjeldsregisteret viser enkelt informasjon om din gjeld, både for deg selv og banken. Dette gjør det enklere å dobbeltsjekke den lagrede informasjonen.

  • Lånesøknader på nett blir behandlet automatisk ved hjelp av gjeldsregisteret
  • Gjeldsregisteret gir enkelt informasjon om gjeld, både til bank og låntaker
  • Automatisk låneprosess gir kortere behandlingstid

Les den lille skriften

Når du søker om lån, kan det være lett å bli fristet av lav rente og rask tilgang på penger. Det kan være fristende å akseptere det første tilbudet, men det er den lille skriften som er viktig. Her finner du informasjon om renter og ekstra gebyrer. Med effektiv rente finner du lånets totalkostnad. Sammenlign alle lånetilbud for å finne de beste betingelsene for din situasjon. Gjeldsregisteret gir rask informasjon om din gjeld. Dette gir en rask behandling av lånesøknader. Ha god oversikt over egen økonomi, for å finne lånet som passer best til deg.

Kilder:
https://nn.wikipedia.org/wiki/Forbruksl%C3%A5n
https://sn.dk/Sponsoreret/Laan-paa-dagen-er-blevet-en-realitet-/artikel/892820

Categories: Søk forbrukslån