Verdt å vite før man tar opp lån til oppussing

No Comments

Mange velger å pusse opp boligen sin, både fordi det gjør den triveligere å bo i selv, men også fordi det er en investering som i de fleste tilfeller øker boligens verdi. Noen pusser også opp boligen for å gjøre den klar til utleie. For å finansiere oppussingen finnes det flere alternativer, blant annet forskjellige typer lån og andre finansieringsløsninger. Her ser vi nærmere på noen av mulighetene som finnes når man har bestemt seg for å pusse opp boligen sin.

Forbrukslån

Forbrukslån er en lånemetode som raskt gir penger på konto og som ikke stiller all verdens krav til inntekt, egenkapital osv. Det som er viktig å merke seg når man søker om forbrukslån er rentekostnadene. Rentekostnadene ved et forbrukslån er høyere enn ved andre lån. Grunnen til dette er nettopp det at denne lånetypen er lån uten sikkerhet i andre eiendeler eller formue, og derfor setter banken opp rentene. Renten kan variere fra tilbyder til tilbyder, men ligger normalt en plass mellom 12 og 25 prosent. I enkelte tilfeller, gjerne ved lavere lånebeløp, vil renten komme helt opp mot 30 prosent. Dette betyr i praksis at et forbrukslån raskt vil forrente seg og bli kostbart, hvis man ikke er påpasselig med å betale ned avdragene hver måned. Dette lånet er et av de enkleste å få, men også av de mer kostbare finansieringsmulighetene.

Utvidet boliglån

Å utvide boliglånet er en annen mulighet for å skaffe seg midler til oppussing av bolig. Noen av oss har det som kalles ramme- eller flexilån, og kan selv utvide boliglånet vårt innenfor den rammen vi har fått, mens andre må søke om å få utvide boliglånet sitt. Det er også vanlig å kalkulere inn kostnader til eventuell oppussing i det man tar opp boliglånet, og på den måten søke om mer penger enn man faktisk trenger til kjøpet av boligen. Gjennom å utvide boliglånet forholder man seg til den samme rentesatsen man har fra før, men må regne med økte kostnader, rett og slett fordi lånet blir større. Dette påvirker også nedbetalingstiden på lånet.

Kredittkort

Et kredittkort fungerer på mange måter likt med et forbrukslån. Kredittgrensen man har på kredittkortet er penger som egentlig ikke er egne penger, men som kan benyttes, for eksempel til å dekke utgifter ved oppussing. Sånn sett skiller ikke et kredittkort seg fra andre typer lån. Det finnes mange tilbydere av kredittkort, for eksempel banker. Et lurt tips er å sammenligne kredittkort for å finne det kredittkortet som egner seg best til det behovet man har for penger. På samme måte som ved et forbrukslån er rentene høye på et kredittkort, og det er derfor viktig å kunne betale tilbake kreditten du bruker så raskt som mulig. Når man bruker kredittkort betaler du kun renter av det faktiske beløpet du har brukt, ikke av hele kredittrammen.

Byggelån

Et byggelån er et lån øremerket for å bygge bolig/fritidseiendom eller for å renovere boligen gjennom oppussing. Dette lånet fungerer i praksis slik at du tar opp et byggelån, sender alle fakturaer og regninger tilknyttet oppussingen til banken, som igjen godkjenner disse, før de belaster byggelånskontoen din. Når oppussingen er ferdig vil det du har brukt av byggelånet omgjøres til et vanlig boliglån med tilhørende renter.

Andre finansieringsmuligheter

En mulighet for å finansiere oppussingsprosjektet er å bruke feriepengene. Disse blir normalt utbetalt i juni og er en prosentandel på mellom 10,2 og 14,3 av feriepengegrunnlaget fra i fjor. Feriepengegrunnlaget vil si alle arbeidsvederlag du har fått utbetalt fra arbeidsgiver i løpet av et kalenderår. Dette grunnlaget vil normalt være lavere enn den totale brutto årslønnen siden det ikke beregnes feriepenger av alle utbetalinger.

En annen mulighet er å bevisst betale for mye skatt gjennom året. På den måten vil netto månedslønn bli noe mindre, men man sikrer seg at man får utbetalt en sum i juni, juli eller august, i tillegg til vanlig lønn. For selvstendig næringsdrivende kommer skatteoppgjøret senere, men på samme måte får også næringsdrivende tilbake på skatten hvis de betaler inn for mye. Dette blir da en måte å spare penger på gjennom året, som for eksempel kan finansiere en oppussing man har gått og tenkt på å gjennomføre.

Oppsummering

Det finnes flere muligheter for finansiering hvis man ønsker å pusse opp boligen sin. Hvilket alternativ det er fornuftig å gå for avhenger av forskjellige faktorer, som for eksempel hvor mye penger man trenger og hvor mye man har råd til å betale ned på et eventuelt lån hver måned. Å pusse opp en bolig vil i mange tilfeller øke boligens verdi, så sånn sett kan et lån være en god investering på lang sikt. Ved økt verdi på boligen har man muligheten til å få igjen mer penger enn man brukte på selve oppussingen, og da er det et regnestykke med positivt resultat.

Categories: Søk forbrukslån

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *