Søk lån online og motta svar fra flere banker

No Comments

Siden bankene nå kan innhente informasjon om din personlige gjeldssituasjon, går det raskere å behandle lånesøknader. Ved å søke på nett, kan bankene innhente informasjon automatisk fra både gjeldsregisteret og skatteetaten. Dette gjør prosessen mindre tidkrevende. Det finnes flere måter å søke lån på. I denne artikkelen går vi gjennom ulike tips for å søke lån, samt sammenligning av lånetilbud.

Ulike søkemetoder

Velger du å søke lån i en tradisjonell bank, får du ett tilbud fra denne alene. Du må dermed selv sende flere søknader, dersom du ønsker ulike tilbud. Om du derimot benytter deg av en sammenligningstjeneste for lån, kan du sende samme søknad til flere banker. På denne måten sparer du tid. Disse samarbeider ofte med banker som du selv ikke ville tenkt på. Dette øker sjansen for å få innvilget lån. Sammenligningstjenestene kan bruke litt lenger tid enn tradisjonelle banker, men alle lånesøknader som sendes på nett vil bli behandlet raskt. Bankene får samme informasjon, uansett hvilken metode du velger å benytte deg av.

Påvirkes ikke av rentekutt

Rentene på boliglån vil følge økning og fall i rentene. Forbrukslån blir derimot ikke påvirket av dette. Ved rentekutt vil renten ved disse lånene forbli den samme. Det samme gjelder ved økning av rentene. Dette fordi forbrukslån og kreditt følger etterspørselen på markedet, og hvor stor risiko banken vurderer ved utlån. Du vil få tilbud om lavere rente, dersom du har stabil økonomi og god betalingshistorikk. En person i motsatt situasjon, vil derimot bli tilbudt en høyere rente. Renten du får tilbud om, gjenspeiler bankens vurdering av risiko ved utlån.

Selv om forbrukslån ikke automatisk påvirkes av endringer på styringsrenten, er det fremdeles mulig å forhandle om den. Dersom det finnes flere tilbud på markedet, stiller du sterkest dersom du ikke har misligholdt tidligere betalinger. Det er ingen garanti at bankene ønsker å forhandle om renten. Derfor lønner det seg som oftest å sammenligne tilbud fra flere banker. Hvis du kan få bedre rente et annet sted, er banken tjent med å tilby samme rente. Hvis ikke risikerer de å miste kunder.

  • Renten på lån uten sikkerhet følger ikke styringsrenten
  • Det er mulig å forhandle renten på lån uten sikkerhet

Mellomfinansiering

Ved kjøp og salg av bolig, kan du komme i en situasjon der du behøver et nytt lån til den nye boligen. Dette mens du sitter med boliglån på den gamle. Lån mellom boliger er ikke like dyrt som forbrukslån. Det er likevel dyrere enn vanlig boliglån. Det er en fordel å unngå dette. Både renter og gebyrer er høye. Det er derimot ikke alltid det er mulig å unngå dette. Hvis lånet på boligen er betalt, kan du kun søke nytt boliglån. Dette dersom det ikke finnes andre muligheter.

De færreste har nok penger på bok til å kjøpe bolig uten å ta opp lån. Det er likevel ikke gunstig å betale to lån samtidig. For å unngå å betale dobbelt for boliglån, kan det lønne seg å selge bolig, før du kjøper ny. Slik kan du innfri det første lånet, før du søker om nytt. Et annet alternativ er å sørge for kort periode mellom overrekkelse av gammel bolig, og overtakelse av ny. Da korter du ned tiden du må betale to lån.

Hvordan velge riktig

Et kredittkort kan være lønnsomt i en situasjon der du behøver ekstra penger. De fleste kredittkort tilbyr en rentefri startperiode. En annen mulighet er å øke boliglånet, da denne typen lån er kjent for å tilby lavere rente. Et forbrukslån er et annet alternativ. Vær oppmerksom på at dette er et dyrere lån. Det er fremdeles en mulighet, dersom du har behov. Det er uansett viktig å ha en oversikt over egen betalingsevne. Ta med både gebyrer og renteøkning i beregningen.

For å få en oversikt over hva som er mest lønnsomt for din personlige økonomi, er sammenligningstjenester et nyttig verktøy. Forbrukslån blir stort sett aldri påvirket av svingninger i markedet. Renten på boliglånet øker og faller derimot etter styringsrenten. Du må også ha en oversikt over etableringsgebyr, samt administrasjonsgebyr hos hver av bankene. Selv om forbrukslån har en lavere månedsbetaling, kan prisen fort doble seg, når du regner med renter og gebyrer over tid.

Kilder til informasjon

Det er nå lettere å få tilgang til informasjon om lån og konsekvensene av rentene, enn for noen år tilbake. Før måtte du selv sette deg inn i alle ord og uttrykk bankene opererer med. I dag finner du økonomer på sosiale medier, som forklarer etter beste evne. Podcaster er også en ny kilde til informasjon. Flere banker og økonomer har utviklet egne podcaster for å gjøre økonomi enkelt for folk flest. Dagens næringsliv podcast er en av disse.

Lånesøknader på nett

I dag kan du søke om de fleste lån på nett, og prosessen er enkel. Siden bankene kan hente inn økonomiske opplysninger automatisk, er behandlingstiden kortere. Du behøver ikke ha de tre siste lønnsslippene tilgjengelig, eller fjorårets skattemelding. Gjeldsregisteret viser enkelt informasjon om din gjeld, både for deg selv og banken. Dette gjør det enklere å dobbeltsjekke den lagrede informasjonen.

  • Lånesøknader på nett blir behandlet automatisk ved hjelp av gjeldsregisteret
  • Gjeldsregisteret gir enkelt informasjon om gjeld, både til bank og låntaker
  • Automatisk låneprosess gir kortere behandlingstid

Les den lille skriften

Når du søker om lån, kan det være lett å bli fristet av lav rente og rask tilgang på penger. Det kan være fristende å akseptere det første tilbudet, men det er den lille skriften som er viktig. Her finner du informasjon om renter og ekstra gebyrer. Med effektiv rente finner du lånets totalkostnad. Sammenlign alle lånetilbud for å finne de beste betingelsene for din situasjon. Gjeldsregisteret gir rask informasjon om din gjeld. Dette gir en rask behandling av lånesøknader. Ha god oversikt over egen økonomi, for å finne lånet som passer best til deg.

Kilder:
https://nn.wikipedia.org/wiki/Forbruksl%C3%A5n
https://sn.dk/Sponsoreret/Laan-paa-dagen-er-blevet-en-realitet-/artikel/892820

Categories: Søk forbrukslån

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *